Browsing Tag

Mã QR cho du lịch

quy tắc thông minh cho mã QR động
Đặc sắc, Hướng dẫn Trình tạo Mã QR, Tiếp thị mã QR,

Giới thiệu Quy tắc thông minh để cung cấp các nội dung khác nhau bằng cách sử dụng cùng một mã QR

Chúng tôi biết mã QR động là gì và chúng có lợi thế như thế nào so với mã QR tĩnh trong việc cho phép bạn chỉnh sửa URL đích, theo dõi quá trình quét và giảm chi phí. Thêm vao Đoa, QRcodechimp bây giờ giới thiệu các quy tắc thông minh cho mã QR động để làm cho chúng trở nên đồng đều

Mã QR dành cho du lịch
Đặc sắc, Ý tưởng kinh doanh mã QR,

Làm thế nào để thu hút khách du lịch sử dụng mã QR?

Vẻ đẹp của một quốc gia như văn hóa, phong cảnh, di tích, ẩm thực, v.v., chỉ có giá trị khi khách du lịch nói về nó. Không chỉ vậy, tăng trưởng kinh tế của một quốc gia còn dựa vào khách du lịch. Luôn duy trì yếu tố 'Wow' là một thách thức lớn đối với