Các điều khoản và điều kiện

Phần mềm Tez Minds Pvt. Ltd. ("QrCodeChimp"," chúng tôi "," chúng tôi "và" của chúng tôi ") cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web và dịch vụ trực tuyến tương tác của nó tuân theo các Điều khoản Sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi (ngoài việc đọc nội dung này lần đầu tiên), bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Các Điều khoản Sử dụng này (đôi khi còn được gọi là "Thỏa thuận Người dùng"), cùng với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và bất kỳ điều khoản bổ sung nào có thể áp dụng cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi và việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp, bao gồm khảo sát, đánh giá, bản tin, bảng điều khiển, cộng đồng hoặc các dịch vụ khác (gọi chung là của chúng tôi "Dịch vụ"). Các trang web của chúng tôi bao gồm các trang như nhưng không giới hạn ở www.qrcodechimp.com và tất cả các trang web khác mà chúng tôi đặt các Điều khoản Sử dụng này (gọi chung là "Trang web" của chúng tôi).

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản Sử dụng. Bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Điều khoản Sử dụng sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi và Điều khoản Sử dụng sửa đổi sẽ chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai, vì vậy bạn nên quay lại Trang web của chúng tôi định kỳ để xem lại các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với phiên bản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, trong số những thứ khác, cung cấp kết quả tìm kiếm cho các sản phẩm và dịch vụ do Người bán bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi KHÔNG phải là một bên tham gia vào bất kỳ giao dịch nào bạn có thể tham gia với Người bán. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua bằng cách bắt đầu tìm kiếm bằng Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng giải quyết những vấn đề này với Người bán có liên quan.

1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trang web, Dịch vụ của chúng tôi và nội dung liên quan (và bất kỳ sản phẩm phái sinh hoặc cải tiến nào của cùng một loại) bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, hình minh họa, tệp, hình ảnh, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video, thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ, URL, công nghệ, tài liệu và các tính năng tương tác (gọi chung là "Nội dung trang web") và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với cùng một quyền sở hữu của chúng tôi, người cấp phép của chúng tôi hoặc cả hai. Ngoài ra, tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và trang phục thương mại có thể xuất hiện trên Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi đều thuộc sở hữu của chúng tôi, người cấp phép của chúng tôi hoặc cả hai. Ngoại trừ các quyền sử dụng hạn chế được cấp trong các Điều khoản Sử dụng này, bạn sẽ không có được bất kỳ quyền, chức danh hoặc lợi ích nào trong Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này đều được bảo lưu rõ ràng.

2. TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
(a) Để truy cập hoặc sử dụng một số nội dung hoặc tính năng của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định hoặc yêu cầu bạn thiết lập tài khoản với chúng tôi thông qua đăng ký. Quyền truy cập của bạn vào một số nội dung hoặc tính năng nhất định có thể bị hạn chế nếu bạn không đủ 18 tuổi trở lên hoặc độ tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn để hình thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý hoặc vì những lý do khác.

(b) Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ và đồng ý, nếu có tùy chọn, cập nhật thông tin kịp thời nếu có thay đổi đối với thông tin bạn đã cung cấp.

(c) Tài khoản. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với khả năng thiết lập tài khoản của bạn (ví dụ: giới hạn độ tuổi, hạn chế các pháp nhân kinh doanh thiết lập tài khoản, giới hạn về số lượng tài khoản, v.v.). Khi đăng ký tài khoản, bạn có thể cần chọn tên người dùng ("ID") và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật ID và mật khẩu cũng như các thông tin tài khoản khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, cho dù bạn có cho phép các hoạt động đó hay không. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản hoặc ID và mật khẩu của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi.

(d) Tải lên dữ liệu và sử dụng các dịch vụ liên lạc - Một số tính năng hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn liên lạc hoặc tải lên dữ liệu của những người dùng hoặc tổ chức khác, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với nhân viên, khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn, trong bất kỳ trường hợp nào như vậy trong trường hợp bạn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc có được sự đồng ý của những người dùng hoặc tổ chức có dữ liệu mà bạn đang tải lên hoặc bạn đang liên lạc, và bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi hoàn toàn không bị tổn hại trước mọi hậu quả của việc tải lên dữ liệu đó hoặc liên lạc với những người dùng đó hoặc các thực thể thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

3. GIỚI HẠN, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT
(a) Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, tạm thời hoặc vĩnh viễn thay đổi, giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm bất kỳ Nội dung Trang web hoặc Nội dung Người dùng) mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể làm như vậy dựa trên những thay đổi đối với thực tiễn kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: loại bỏ một Dịch vụ, v.v.), nếu bạn vi phạm văn bản và tinh thần của Điều khoản Sử dụng này hoặc vì bất kỳ lý do hợp pháp nào khác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ hành động nào như vậy.

(b) Mọi giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt mà chúng tôi áp đặt sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này. Các điều khoản của Điều khoản sử dụng này mà về bản chất vẫn tồn tại bất kỳ hành động nào như vậy về phía chúng tôi sẽ tồn tại bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền và giấy phép mà bạn đã cấp cho chúng tôi trong Nội dung người dùng của bạn và các điều khoản liên quan đến bồi thường, phát hành, từ chối trách nhiệm, giới hạn về trách nhiệm pháp lý, trọng tài bắt buộc, không có vụ kiện tập thể và tất cả các điều khoản khác trong tài liệu này.

4. CHẤP NHẬN SỬ DỤNG
(a) Trang web và Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, Nội dung Trang web và Nội dung Người dùng) được cung cấp cho thông tin của bạn và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương. (b) Trừ khi được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng, bạn không được: - sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo cách bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc cho các mục đích như vậy, để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân hoặc mạo danh người dùng khác;

- sửa đổi bản quyền / nhãn hiệu hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: những thông báo ngăn chặn hoặc hạn chế việc sao chép Nội dung Trang web);

- sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào để thao túng hoặc bóp méo, hoặc làm suy yếu tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ đánh giá và xếp hạng nào, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để can thiệp, làm hỏng, phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

- sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi để gửi, nhận, tải lên / đăng, tải xuống, bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi;

- sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi để truyền tải hoặc tạo điều kiện cho việc truyền tải bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào;

- sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào hoặc tải lên Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ dữ liệu nào có chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi bàn phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào;

- dịch ngược, thiết kế đối chiếu hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

- sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công để theo dõi hoặc sao chép các trang web của chúng tôi hoặc nội dung chứa Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng phần mềm giám sát mạng để xác định kiến ​​trúc hoặc trích xuất dữ liệu sử dụng từ Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi; hoặc

- tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. (c) Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với chúng tôi để điều tra bất kỳ hoạt động thực tế hoặc nghi ngờ nào vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

5. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG
(a) Hiện tại hoặc trong tương lai, chúng tôi có thể cho phép bạn đăng, tải lên, truyền qua hoặc cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "gửi") tin nhắn, văn bản, hình minh họa, tệp, hình ảnh, đồ họa, ảnh, nhận xét, âm thanh, nhạc, video, thông tin (ví dụ: tên của bạn, địa chỉ e-mail, v.v.) và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung Người dùng"). Ví dụ: bất kỳ nhận xét, xếp hạng hoặc đánh giá nào về sản phẩm hoặc người bán mà bạn đăng thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi đều là Nội dung Người dùng của bạn.

(B) Tiêu chuẩn: Bạn đồng ý không gửi bất kỳ Nội dung Người dùng nào được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu quyền tương ứng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn không xin được sự cho phép đó hoặc từ bất kỳ tổn hại nào khác do Nội dung Người dùng của bạn gây ra. Hơn nữa, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn: - trong bối cảnh đánh giá và xếp hạng, dựa trên trải nghiệm mua sắm thực tế với người bán hoặc bên thứ ba có liên quan, chính xác (nếu sự thật được nêu ra), phản ánh ý kiến ​​thực sự của bạn và tuân thủ tất cả các luật hiện hành;

- sẽ trung thực, không gây hiểu lầm và không lừa dối;

- sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính kích động (ví dụ: bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ người nào, v.v.), tục tĩu, xúc phạm, thù hận hoặc kích động;

- sẽ không quảng bá tài liệu hoặc bạo lực khiêu dâm, hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

- không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà bạn nợ bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín nhiệm;

- sẽ không đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc có ý định quấy rối, làm khó chịu hoặc xấu hổ bất kỳ người nào khác;

- sẽ không được cung cấp với ý định mạo danh bất kỳ người nào, xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào, hoặc tạo ấn tượng sai lệch rằng Nội dung Người dùng của bạn đến từ người khác; hoặc

- sẽ không ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi trái pháp luật nào (ví dụ: hành vi phạm tội, vi phạm bản quyền, sử dụng sai máy tính, v.v.).

(c) Chúng tôi có thể giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào do vi phạm văn bản hoặc tinh thần của các điều khoản này hoặc vì bất kỳ lý do hợp pháp nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc xóa (ngoại trừ việc xóa nội dung theo Mục 15) bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm các điều khoản này.

(D) Cấp quyền & Sử dụng: Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung Người dùng của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gửi Nội dung Người dùng, bạn tự động cấp hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu đã cấp rõ ràng, cho chúng tôi quyền toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, hoàn toàn có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, phân phối , tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên (ví dụ: bản dịch, v.v.), hiển thị / thực hiện công khai, truyền và xuất bản Nội dung Người dùng (toàn bộ hoặc một phần) khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cho là phù hợp liên quan đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi . Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại mà bạn có thể có bây giờ hoặc sau này ở bất kỳ quyền tài phán nào đối với cái gọi là "quyền nhân thân" hoặc quyền "đạo đức giả" đối với Nội dung Người dùng.

- Bằng cách gửi Nội dung Người dùng, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền, nhưng không có nghĩa vụ, sử dụng tiểu sử của bạn hoặc thông tin khác về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả hoặc một số tên, bí danh, biệt hiệu và vị trí địa lý của bạn (ví dụ: "Đánh dấu W. - Columbus, OH "," Julie B. - Wyoming ", v.v.), liên quan đến việc phát sóng, in ấn, trực tuyến, hoặc việc sử dụng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng của bạn phù hợp với giấy phép được cấp trong đoạn trước.

- Không giới hạn các quyền được cấp trong các đoạn trên và để tránh nghi ngờ, bất cứ khi nào tài khoản của bạn không thuộc gói trả phí hoặc không được bạn chọn không tham gia cụ thể khi tài khoản của bạn đang ở gói trả phí (bạn có thể chọn không tham gia thông qua bất kỳ văn bản nào thông tin liên lạc, chẳng hạn như fax hoặc email và khi nhận được xác nhận bằng văn bản từ chúng tôi), chúng tôi bảo lưu quyền hiển thị quảng cáo liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn, sử dụng Nội dung Người dùng của bạn cho các mục đích quảng cáo và khuyến mại, đồng thời cung cấp cho bên thứ ba Nội dung Người dùng của bạn . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung Người dùng của bạn có thể được đưa vào các trang web và mạng quảng cáo của các đối tác phân phối và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (bao gồm cả người dùng cuối cùng của họ).

6. SỰ TIN CẬY VỀ THÔNG TIN TRANG WEB
(a) Thông tin có sẵn qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho mục đích giáo dục, giải trí và quảng cáo. Trong khi chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Nội dung Trang web nào là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung Trang web, Nội dung Người dùng, cũng như các thông tin và ý kiến ​​khác được thể hiện qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: xếp hạng và đánh giá có thể cung cấp thông tin cho một số người nhưng không được cung cấp như một sự đảm bảo hoặc dự đoán về mức độ hiệu suất mà bạn có thể trải nghiệm với sản phẩm, dịch vụ, người bán hoặc bên thứ ba hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc quyết định nào bạn thực hiện dựa trên các tài liệu và thông tin có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời phải thực hiện nghiên cứu và điều tra của riêng bạn khi thích hợp.

(b) Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ ai truy cập Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bạn và bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ liên quan. Trong những trường hợp như vậy, bạn phát hành QrCodeChimp và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cha mẹ, đối tác, người kế thừa, đại lý, chi nhánh, công ty con và các công ty liên quan của họ từ các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại dưới mọi hình thức hoặc bản chất phát sinh từ, liên quan đến hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến tranh chấp đó.

7. CÁC BÊN TRỰC TUYẾN VÀ BÊN THỨ BA
(a) Các giao dịch của bạn với người bán trực tuyến hoặc các bên thứ ba khác thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web của bên thứ ba được truy cập qua các liên kết trên Trang web của chúng tôi, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó. Do đó, khi bạn tham gia vào một giao dịch với bên thứ ba hoặc truy cập trang web của bên thứ ba, bạn thực hiện theo các điều khoản và chính sách của họ, không phải của chúng tôi. Các khiếu nại, câu hỏi và yêu cầu bồi thường liên quan đến giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào nên được chuyển đến bên thứ ba đó.

(b) CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, KHOẢNG CÁCH HOẶC CÁCH KHÁC) ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG CHẤT LƯỢNG HOẶC VIỆC GIAO HÀNG HOẶC DỊCH VỤ TỪ BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC CHO BẤT KỲ ĐỂ GÂY RA BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO LÀ DÀNH RIÊNG) BẤT KỲ THÔNG TIN LỖI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ, MÔ TẢ VÀ KHẢ NĂNG CÓ SN HOẶC BẤT KỲ KHAI BÁO, ƯU ĐÃI, KHUYẾN MÃI VÀ CÚP NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC KHUYẾN MÃI HOẶC DỊCH VỤ QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI
(a) CHƯA CÓ LƯU THÔNG NÀO SẼ ĐƯỢC GỬI QrCodeChimp HOẶC CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, PHỤ HUYNH, ĐỐI TÁC, THÀNH CÔNG, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI, LIÊN QUAN, CÔNG TY CỔ PHẦN HAY CÔNG TY LIÊN QUAN QrCodeChimp ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY), PHÁT SINH NGOÀI, LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DỊCH VỤ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ THẤT BẠI VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, QrCodeChimp NỘI DUNG LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. GIỚI HẠN NÀY CŨNG SẼ ÁP DỤNG VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM, THÔNG TIN, TƯ VẤN, THÔNG TIN HOẶC QUẢNG CÁO NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN ĐÂY. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

(b) LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐỐI VỚI NỘI DUNG, TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI 100 đô la. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG ĐÂY LÀ GIỚI HẠN CÔNG BẰNG DỰA TRÊN CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ CHI PHÍ BỞI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN VÀ ĐƯA VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CUNG CẤP THÔNG TIN TƯƠNG TỰ CHO TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. HƠN THẾ NỮA, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH NGOÀI, LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DỊCH VỤ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY PHẢI CÓ Ý KIẾN TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI GÂY TAI NẠN HÀNH ĐỘNG. NGUYÊN NHÂN GÂY RA HÀNH ĐỘNG BÊN NGOÀI GIAI ĐOẠN NÀY ĐƯỢC CHỜ ĐỢI.

(c) Trong một số khu vực pháp lý các giới hạn trách nhiệm pháp lý không được phép và do đó, một số giới hạn trên có thể không áp dụng trong mọi trường hợp.

9. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH
(a) ĐỐI VỚI ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, QrCodeChimpDỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM (BAO GỒM PHẦN MỀM) BAO GỒM HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC SẢN XUẤT CHO BẠN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA NÓ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI QrCodeChimp TRÊN MỘT CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ" VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM LÀ CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÁC, KHÔNG BỊ VIRUS MÁY TÍNH. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. QrCodeChimp KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH TRANG WEB CỦA NÓ HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM (BAO GỒM PHẦN MỀM) HOẶC DỊCH VỤ BAO GỒM TRÊN TRANG WEB CỦA NÓ HOẶC NHỮNG THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC BẠN DÙNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA TÔI.

(b) Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

XUẤT KHẨU. SỰ BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại QrCodeChimp và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cha mẹ, đối tác, người kế nhiệm, đại lý, đối tác phân phối, chi nhánh, công ty con và các công ty liên quan của họ từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ, chi phí và chi phí (bao gồm cả luật sư hợp lý ' phí và chi phí) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi; (ii) Nội dung Người dùng của bạn; (iii) bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc hoặc vi phạm của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng này; (iv) bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc nào đối với bất kỳ tuyên bố, bảo hành hoặc giao ước nào mà bạn đã thực hiện với chúng tôi; hoặc (v) hành vi hoặc thiếu sót của bạn. Bạn đồng ý hợp tác toàn diện với chúng tôi để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào là đối tượng của các nghĩa vụ của bạn dưới đây.

11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XÂY DỰNG TRANH CHẤP
(a) Mỗi ​​chúng tôi đồng ý liên hệ với nhau trước khi có bất kỳ tranh chấp nào và cung cấp mô tả bằng văn bản về vấn đề, tất cả các tài liệu / thông tin liên quan và giải pháp được đề xuất. Bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi khi có tranh chấp bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn dựa trên thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Thông báo cho QrCodeChimp phải được gửi đến: Tez Minds Software Pvt. Ltd., # 660, Tầng 5, Trung tâm Kinh doanh Solitaire, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Ấn Độ

(b) Nếu sau 45 ngày mà các bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào được nêu ra theo quy định trước đó, tranh chấp có thể được đưa ra trọng tài phù hợp với Mục này. Các bên hiểu rằng họ sẽ có quyền hoặc cơ hội kiện tụng tranh chấp thông qua tòa án và để thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn quyết định vụ việc của họ, nhưng họ chọn giải quyết bất kỳ tranh chấp nào thông qua trọng tài.

(c) Mỗi ​​chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa chúng tôi và bất kỳ khiếu nại nào của một trong hai chúng tôi chống lại bất kỳ đại diện, nhân viên, người kế nhiệm hoặc nhiệm vụ của người kia, bao gồm, trong phạm vi đầy đủ được luật pháp hiện hành cho phép, các bên thứ ba không phải là các bên ký kết thỏa thuận này, cho dù liên quan đến thỏa thuận này hay cách khác, bao gồm các khiếu nại và tranh chấp trong quá khứ, hiện tại và tương lai, và bao gồm bất kỳ tranh chấp nào về hiệu lực hoặc khả năng áp dụng của điều khoản trọng tài này, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc do JAMS quản lý theo các quy tắc và thủ tục của nó có hiệu lực khi yêu cầu bồi thường được nộp. Các quy tắc và thủ tục cũng như thông tin khác, bao gồm thông tin về lệ phí, có thể lấy từ trang web của JAMS (www.jamsadr.com) hoặc bằng cách gọi cho JAMS theo số 949-224-1810.

(d) Chúng tôi ký kết thỏa thuận trọng tài này liên quan đến một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang. Theo đó, thỏa thuận trọng tài này và mọi thủ tục tố tụng theo đó sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang ("FAA"), 9 USC 1-16. Bất kỳ phán quyết nào của (các) trọng tài có thể được coi là phán quyết tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

(e) Ngoại lệ đối với Trọng tài. Một trong hai chúng tôi có thể đưa các khiếu nại đủ điều kiện ra tòa án khiếu nại nhỏ. Hơn nữa, theo Mục 13 dưới đây, mỗi chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ chỉ giữa bạn và chúng tôi, không phải là một phần của khiếu nại toàn tập (nghĩa là không được đưa ra thay mặt hoặc cùng với khiếu nại của cá nhân khác). Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bất kỳ tòa án hoặc trọng tài nào cho rằng hạn chế này là vô lương tâm hoặc không thể thực thi, thì thỏa thuận phân xử của chúng tôi sẽ không được áp dụng và tranh chấp toàn tập thể phải được đưa ra tòa.

12. LUẬT CHI PHỐI
Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu theo luật của Bang Pune, Ấn Độ mà không liên quan đến các quy tắc xung đột luật của nó.

13. KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG LỚP
ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪNG CHỜ BẤT CỨ QUYỀN MUA TRANH CHẤP TRÊN CƠ SỞ CỔ ĐIỂN; ĐÓ LÀ, ĐỂ CÓ THỂ THAM GIA KHIẾU NẠI BẰNG YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC DOANH NGHIỆP NÀO KHÁC, HOẶC CHỨNG NHẬN YÊU CẦU TRONG KHẢ NĂNG ĐẠI DIỆN BẤT KỲ AI BẤT KỲ TRONG BẤT KỲ LUẬT NÀO, SẮP XẾP HOẶC TIẾN HÀNH NÀO KHÁC.

14. KHÔNG DÙNG THỬ TRONG THỜI KỲ
ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪNG CHỜ BẤT KỲ QUYỀN ĐƯỢC THỬ VIỆC THEO THỜI KỲ TRONG BẤT KỲ LUẬT PHÁP, SẮP XẾP HOẶC TIẾN HÀNH NÀO KHÁC.

15. VI PHẠM BẢN QUYỀN
(a) Trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi hoặc được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi có thể vi phạm bản quyền của người khác.

(b) Phù hợp với Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số ("DMCA"), QrCodeChimp sẽ phản hồi thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc liên quan đến bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng thủ tục này chỉ nhằm mục đích thông báo cho chúng tôi rằng tài liệu có bản quyền đã bị cáo buộc là vi phạm và các vấn đề khác ngoài việc thông báo QrCodeChimp rằng tài liệu có bản quyền có thể đã bị vi phạm sẽ không nhận được phản hồi trong quá trình này.

(c) Theo DMCA, thông báo vi phạm của bạn phải bao gồm các thông tin sau:

- Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả;

- Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;

- Mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang web, bao gồm liên kết hoặc ảnh chụp màn hình của trang web chứa tài liệu vi phạm, nếu có;

- Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

- Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

- Tuyên bố của bạn, bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

(d) Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền của bạn tới QrCodeChimpĐại lý Bản quyền được chỉ định như sau:

Phần mềm Tez Minds Pvt. Ltd.
# 660, Tầng 5, Trung tâm Thương mại Solitaire,
Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Ấn Độ


16. SỬA ĐỔI; ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
(a) Chúng tôi liên tục cập nhật Trang web và Dịch vụ của mình để cung cấp các tùy chọn và tính năng tốt hơn, hoặc vì các lý do khác. Trong một số trường hợp nhất định, có thể cần phải cập nhật hoặc sửa đổi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để phản ánh những thay đổi này và các thay đổi khác (ví dụ: để phản ánh các cập nhật đối với thực tiễn và chính sách của chúng tôi). Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể cần cung cấp cho bạn các quy tắc hoạt động hoặc các điều khoản bổ sung chi phối việc bạn sử dụng các phần của Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ Dịch vụ nào ("Điều khoản Bổ sung"). Theo đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Điều khoản bổ sung vào bất kỳ lúc nào, hoặc cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này, nếu thích hợp hoặc cần thiết. Trong phạm vi bất kỳ Điều khoản bổ sung nào xung đột với các Điều khoản sử dụng này, Điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát.

(b) Các sửa đổi đối với Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ Điều khoản bổ sung nào sẽ có hiệu lực khi: (a) thông báo, bằng cách đăng trên Trang web của chúng tôi hoặc thông báo qua email; và (b) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản Sử dụng và Trang web theo thời gian để biết bất kỳ thay đổi hoặc Điều khoản bổ sung nào. Việc bạn truy cập và tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản sử dụng này hoặc việc cung cấp Điều khoản bổ sung sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn và chấp nhận điều đó. Nếu bạn phản đối bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ Điều khoản bổ sung nào, hãy ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức và nếu có, hãy chấm dứt tài khoản của bạn.

17. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
(a) Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn bản dịch sang tiếng Anh của Điều khoản Sử dụng này (bao gồm Chính sách Bảo mật và bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào được kết hợp bằng cách tham chiếu), bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và tiếng Anh phiên bản của Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh được ưu tiên nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch.

(b) Không có sự từ bỏ nào của một trong hai chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào theo Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vỡ nợ nào trước đó hoặc sau đó. Các tiêu đề phần được sử dụng trong Điều khoản Sử dụng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được phép nhập khẩu hợp pháp.

(c) Trừ trường hợp được quy định cụ thể khác (ví dụ: Mục 11 (e)), nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, cả hai chúng tôi đồng ý rằng chỉ phần đó của Điều khoản Sử dụng sẽ bị hủy bỏ và các điều khoản còn lại trong Điều khoản Sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực.

(d) Bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào hoặc ủy quyền bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

(e) Các Điều khoản Sử dụng này (bao gồm Chính sách Bảo mật và bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào được kết hợp bằng cách tham chiếu) cấu thành toàn bộ thỏa thuận và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó, giữa bạn và QrCodeChimp liên quan đến Trang web và Dịch vụ.