Trình tạo mã QR cho Trang Doanh nghiệp

Tải lên hàng loạt
Màu sắc
Hình nền
hình ảnh hồ sơ
Tên Công ty
Headline
Kêu gọi hành động
Địa Chỉ
Chi tiết liên lạc
Họ tên
E-mail
Điện thoại
+
+
+
+
+
+
+
Hình ảnh trình tải
Tải lên
Tải lên tệp dữ liệu
Vui lòng tải lên tệp CSV, XLS hoặc XLSX
Tải xuống tệp mẫu
  • 1. Cột A: Tên mã QR / Tên tệp
  • 1. Cột B: URL của trang web
Xem trước

Liên Hệ
  • Họ tên
  • Điện thoại
  • E-mail

Mã QR cho doanh nghiệp

Quảng cáo doanh nghiệp của bạn và giúp khách hàng của bạn dễ dàng
để liên hệ với bạn.

Xem cách hoạt động của mã QR Doanh nghiệp!

Tìm hiểu thêm về Mã QR trang doanh nghiệp


Tạo danh thiếp kỹ thuật số của bạn

Cung cấp chi tiết doanh nghiệp cần thiết trên trang hiển thị. Tùy chỉnh trang theo sự lựa chọn của bạn hoặc phù hợp với thương hiệu của bạn. Thêm các chi tiết như tuyên bố tầm nhìn, giờ mở cửa, vị trí và liên kết nút tới trang web và blog của bạn.

Cho phép bất kỳ ai liên hệ với bạn qua email, điện thoại hoặc vị trí với sự trợ giúp của trang doanh nghiệp này.

Sáng tạo của riêng bạn Nó miễn phí

Mã QR cho trang Doanh nghiệp

Tạo mã QR tùy chỉnh cho

Hiển thị tất cả

Vcard Plus

Trưng bày Hình ảnh

Truyền thông xã hội

Sự kiện