Trình tạo mã QR PDF

Tải lên hàng loạt
Tải lên
Tải lên tệp dữ liệu
Vui lòng tải lên tệp CSV, XLS hoặc XLSX
Tải xuống tệp mẫu
 • 1. Cột A: Tên mã QR / Tên tệp
 • 1. Cột B: URL của trang web

Trình tạo mã chuyển PDF sang mã QR
- Miễn phí, Trực tuyến và Dễ dàng

Chuyển đổi PDF của bạn sang Mã QR để cho phép người dùng quét dễ dàng!

Xem cách tạo mã QR PDF!


Làm thế nào để chuyển đổi PDF sang mã QR?

QRCodeChimp cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi pdf sang mã QR Code miễn phí và trực tuyến để chia sẻ trong các chiến dịch tiếp thị của bạn, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, thực đơn nhà hàng, tài liệu quảng cáo danh sách tài sản, sách điện tử tạo khách hàng tiềm năng, tài liệu.

1) Tải lên trực tiếp tệp PDF của bạn và sau đó tạo mã QR cho PDF

2) Tải lên tệp PDF của bạn trên Google Drive và sau đó tạo Mã QR

3) Tải lên tệp PDF của bạn trên Dropbox và sau đó tạo mã QR

4) Sử dụng liên kết đến tệp PDF đã được tải lên trong máy chủ của bạn để tạo Mã QR

Bản chất là - Đầu tiên, tải tệp PDF lên máy chủ internet (thông qua Trình quản lý tệp QRCodeChimp, Google Drive, DropBox hoặc bất kỳ liên kết nào khác). Sau đó, sử dụng URL liên kết http (các) PDF đã tải lên để tạo Mã QR để khi người dùng quét Mã QR, họ sẽ được đưa đến liên kết tệp PDF và có thể tải xuống và đọc tệp.

Các phần sau đây mô tả chi tiết các bước cần thiết để chuyển đổi PDF sang Mã QR.


Phương pháp 1 -
Tải trực tiếp tệp PDF của bạn lên QRCodeChimp FileManager để tạo mã QR

Ở đây, bản chất là tải tệp PDF của bạn lên máy chủ QRCodeChimp thông qua công cụ Trình quản lý tệp, lấy liên kết https của tệp PDF và tạo Mã QR tương ứng.


Bước 1:

Nhấp vào nút 'Tải lên / Chọn từ Trình quản lý Tệp'.


Bước 2:

Tải lên tệp PDF bằng cách nhấp vào nút 'Tải lên Mới' hoặc 'thả tệp' trong Trình quản lý Tệp.


Bước 3:

Nhấp vào nút 'Chọn' của tệp PDF đã tải lên.


Bước 4:

Nhấp vào 'Màu thiết kế và trang trí Mã QR' để tùy chỉnh thiết kế Mã QR của bạn (ví dụ: thêm biểu trưng PDF, màu sắc, hình dạng).
Lưu ý: Nhấp vào biểu tượng 'x' của cửa sổ bật lên 'Tùy chỉnh mã QR' để lưu các thay đổi.


Bước 5:

Lưu Mã QR bằng cách nhấp vào nút 'Lưu Mã QR', nhập tên QR, sau đó nhấp vào 'Lưu'.
Lưu ý: Đảm bảo quét Mã QR của bạn từ các điện thoại di động khác nhau (iOS và Android) trước khi in để sản xuất.

Đó là tất cả! Mã QR PDF của bạn đã sẵn sàng để phân phối.

Bắt đầu chia sẻ!


Phương pháp 2 -
Tải tệp PDF của bạn lên Google Drive để tạo Mã QR    

Ở đây, bản chất là tải tệp PDF của bạn lên máy chủ Google Drive, cấp cho tệp đó quyền chia sẻ thích hợp, lấy liên kết https của tệp PDF và tạo Mã QR tương ứng.


Bước 1:

Đăng nhập vào Google Drive

Bước 2:

Tải lên tệp PDF của bạn bằng cách nhấp vào 'Mới' và 'Tải lên tệp.'

Bước 3:

Nhấp chuột phải vào tệp đã tải lên và nhấp vào 'Chia sẻ.'

Bước 4:

Nhấp vào 'thay đổi thành bất kỳ ai có liên kết' để đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể xem tệp.

Bước 5:

Nhấp vào 'Sao chép liên kết' và sau đó nhấp vào 'Hoàn tất.'

Bước 6:

Dán liên kết đã sao chép vào trường URL PDF.

Bước 7:

Nhấp vào 'Màu thiết kế và trang trí Mã QR' để tùy chỉnh thiết kế Mã QR của bạn (ví dụ: thêm biểu trưng PDF, màu sắc, hình dạng).
Lưu ý: Nhấp vào biểu tượng 'x' của cửa sổ bật lên 'Tùy chỉnh mã QR' để lưu các thay đổi.

Bước 8:

Lưu Mã QR bằng cách nhấp vào nút 'Lưu Mã QR', nhập tên QR, sau đó nhấp vào 'Lưu'.
Lưu ý: Đảm bảo quét Mã QR của bạn từ các điện thoại di động khác nhau (iOS và Android) trước khi in để sản xuất.

Đó là tất cả! Mã QR PDF của bạn đã sẵn sàng để phân phối.

Bắt đầu chia sẻ!


Phương pháp 3 -
Tải lên tệp PDF của bạn trên Dropbox để tạo Mã QR    

Ở đây, bản chất là tải tệp PDF của bạn lên máy chủ Dropbox, cấp cho tệp đó quyền chia sẻ thích hợp, lấy liên kết https của tệp PDF và tạo Mã QR tương ứng.


Bước 1:

Đăng nhập vào Dropbox.


Bước 2:

Tải lên tệp PDF của bạn bằng cách nhấp vào 'Tải lên' và sau đó nhấp vào 'Tệp.'


Bước 3:

Di chuột vào tệp đã tải lên và nhấp vào biểu tượng 'Chia sẻ'.


Bước 4:

Nhấp vào 'Tạo.'


Bước 5:

Nhấp vào 'Sao chép liên kết.'


Bước 6:

Dán liên kết đã sao chép vào trường URL PDF.


Bước 7:

Nhấp vào 'Màu thiết kế và trang trí Mã QR' để tùy chỉnh thiết kế Mã QR của bạn (ví dụ: thêm biểu trưng PDF, màu sắc, hình dạng).
Lưu ý: Nhấp vào biểu tượng 'x' của cửa sổ bật lên 'Tùy chỉnh mã QR' để lưu các thay đổi.


Bước 8:

Lưu Mã QR bằng cách nhấp vào nút 'Lưu Mã QR', nhập tên QR, sau đó nhấp vào 'Lưu'.
Lưu ý: Đảm bảo quét Mã QR của bạn từ các điện thoại di động khác nhau (iOS và Android) trước khi in để sản xuất.

Đó là tất cả! Mã QR PDF của bạn đã sẵn sàng để phân phối.

Bắt đầu chia sẻ!

Giả sử bạn có liên kết https đến tệp PDF đã được tải lên trên máy chủ của bạn hoặc bất kỳ máy chủ nào khác. Trong trường hợp đó, bạn có thể trực tiếp tạo Mã QR tương ứng.


Bước 1:

Sao chép và dán liên kết vào trường URL PDF.


Bước 2:

Nhấp vào 'Màu thiết kế và trang trí Mã QR' để tùy chỉnh thiết kế Mã QR của bạn (ví dụ: thêm biểu trưng PDF, màu sắc, hình dạng).
Lưu ý: Nhấp vào biểu tượng 'x' của cửa sổ bật lên 'Tùy chỉnh mã QR' để lưu các thay đổi.


Bước 3:

Lưu Mã QR bằng cách nhấp vào nút 'Lưu Mã QR', nhập tên QR, sau đó nhấp vào 'Lưu'.
Lưu ý: Đảm bảo quét Mã QR của bạn từ các điện thoại di động khác nhau (iOS và Android) trước khi in để sản xuất.

Đó là tất cả! Mã QR PDF của bạn đã sẵn sàng để phân phối.

Bắt đầu chia sẻ!

Quét nhiều hơn, bảo mật hơn và sắp xếp nhiều hơn với ít hơn

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng Mã QR cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ít người biết Mã QR có thể hữu ích như thế nào để chia sẻ tài liệu. Thêm mã QR vào tài liệu có vẻ phức tạp, nhưng quá trình này khá đơn giản. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tài liệu từ nào sang PDF, truy cập trình tạo Mã QR để lấy Mã QR và tích hợp nó vào PDF. Cho dù đó là tài liệu văn phòng, hồ sơ y tế, hồ sơ kiểm kê doanh nghiệp hay hóa đơn, Mã QR có thể giúp quá trình chia sẻ tài liệu an toàn hơn.

Làm cách nào để Mã QR để chia sẻ tệp PDF giúp quá trình có tổ chức hơn?

Tách và Đánh dấu trang:

Máy quét có thể tìm kiếm Mã QR trong dữ liệu và tạo tài liệu mới cho mã tương ứng. Một số tệp PDF như đơn đặt hàng sửa chữa, số hóa đơn, đơn đặt hàng của bệnh nhân có thể được quét và phân chia nhanh chóng so với các phương pháp tốn thời gian khác. Thông tin Mã QR cũng có thể chèn dấu trang PDF. Có thể có một tệp duy nhất, nhưng PDF đầu ra sẽ có các dấu trang riêng biệt để giúp bạn điều hướng tốt hơn.


Phân loại:

Một lợi ích khác của việc sử dụng Mã QR là nhận dạng các tài liệu khi quét. Một số phần mềm quản lý tài liệu QR Code có thể hỗ trợ quét tự động và tích hợp không cần giấy tờ, tăng tốc quá trình đa dạng hóa.


Định tuyến:

Mã QR để chia sẻ PDF cũng có thể giúp người dùng xác định đường dẫn quét của hệ thống tệp. Hệ thống có thể tạo các thư mục và thư mục con khi quét các tập tài liệu.


Lập chỉ mục:

Mã QR để chia sẻ PDF cũng có thể hữu ích trong việc lập chỉ mục thông tin và lưu trữ siêu dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu được trích xuất từ ​​PDF đã quét trong hệ thống quản lý tài liệu.


Đặt tên:

Mã QR cũng có thể được kết hợp với các biến tài liệu khác để gắn thẻ các tệp đầu ra khác nhau được tạo cho tài liệu được quét.

Tại sao bạn cần bắt đầu sử dụng Mã QR?

 • Mã QR tương thích với hầu hết các thiết bị quét.
 • Chúng có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn các mã vạch khác.
 • Chúng tiêu tốn ít không gian hơn các mã khác.
 • Mã QR có thể đọc dữ liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau.
 • Mã QR có thể khôi phục dữ liệu trong trường hợp bị hỏng.
 • Mã QR có thể hoạt động ngay cả với bản in chất lượng kém.
 • Mã QR đáp ứng với công nghệ 2D tiên tiến.
 • Họ có thể phân loại thông tin dưới nhiều đầu khác nhau. Mã QR dễ di động hơn các mã khác.
 • Bạn có thể quét Mã QR qua bất kỳ thiết bị nào, kể cả điện thoại thông minh.

Tạo mã QR tùy chỉnh cho

Hiển thị tất cả

Vcard Plus

Trưng bày Hình ảnh

Truyền thông xã hội

Sự kiện