Browsing Tag

Mã QR để sử dụng cá nhân

Mã QR để sử dụng cá nhân
Đặc sắc,

6 ý tưởng mã QR tuyệt vời để sử dụng cá nhân 

Bản chất linh hoạt của Mã QR có thể được sử dụng cho cả sáng tạo chính thức và cá nhân. Trong khi mã QR đang trở thành một ý tưởng tiếp thị chủ đạo trong quản lý và quảng bá doanh nghiệp, các cá nhân cũng đang sử dụng những hình vuông tiết kiệm chi phí này để truyền tải thông tin và thông điệp đến bạn bè và gia đình.