Browsing Tag

URL tới QR

Hình ảnh hiển thị QRCodeChimp logo ở góc bên trái, bản nháp email mời tham gia sự kiện kết nối có mã QR để trả lời.
hướng dẫn, Mã QR,

Làm cách nào để tạo thẻ RSVP bằng mã QR?

Để tổ chức một sự kiện thành công đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và biết chính xác số lượng khách mời là điều quan trọng. Tuy nhiên, việc theo dõi các câu trả lời theo cách thủ công hoặc gửi lời nhắc qua email hoặc tin nhắn có thể dẫn đến phản hồi chậm và chậm. Sử dụng mã QR có thể cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý

Một máy tính xách tay hiển thị QR Code Chimp giao diện, nơi người dùng có thể nhập URL trang web của họ để tạo mã QR. Màn hình hiển thị các tùy chọn để làm cho mã QR động và cung cấp bản xem trước của mã QR được tạo ở bên phải.
Mã QR,

Làm cách nào để tạo mã QR cho trang web của bạn?

World Wide Web là một đại dương các trang web, liên kết và trang đích. Làm cách nào để bạn đảm bảo chia sẻ trang web hoặc liên kết của mình một cách trực tiếp và dễ dàng với khách hàng và khách hàng tiềm năng? Không còn phải dò dẫm với các URL, ra lệnh cho trang web của bạn hoặc hỏi khách hàng tiềm năng của bạn

Phần mở rộng của trình tạo mã QR
Tạo mã QR, Hướng dẫn Trình tạo Mã QR,

Trình tạo mã QR Tiện ích mở rộng Chrome của QRCodeChimp

Bạn có mệt mỏi với việc gửi email văn bản và liên kết đến chính mình từ máy tính xách tay đến điện thoại di động? Bạn muốn có một cách dễ dàng hơn để chuyển tiếp URL từ máy tính để bàn sang Whatsapp? Điện thoại của bạn có đầy ảnh chụp màn hình từ máy tính của bạn với các liên kết không thể nhấp vào? Bạn có phải