Browsing Tag

SSO

Đăng nhập liền mạch với bản sao tính năng đăng nhập một lần
Đặc sắc,

Đăng nhập liền mạch với tính năng đăng nhập một lần

Tất cả chúng ta đều đã từng ở đó: nhìn chằm chằm vào màn hình đăng nhập, thất vọng vì không thể nhớ được tên người dùng và mật khẩu khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu có cách truy cập tất cả các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn chỉ bằng một lần đăng nhập? Đăng nhập một lần (SSO) là siêu anh hùng của bạn để đăng nhập