Browsing Tag

Mã QR bầu cử

nâng cao_voting_with_election_qr_code
Đặc sắc,

Cách tăng cường bỏ phiếu bằng chiến dịch mã QR bầu cử

Với tư cách là nhà phân tích chính trị và người quản lý chiến dịch trong mùa bầu cử, bạn đang tìm kiếm các chiến lược đổi mới để nâng cao các chiến dịch của đảng chính trị của mình. Việc sử dụng mã QR bầu cử cho các chiến dịch bầu cử có thể thay đổi cách tiếp cận của bạn bằng cách truyền tải thông điệp của bạn đến nhiều đối tượng một cách hiệu quả. Hơn thế nữa, QRCodeChimp Cung cấp