Browsing Tag

táo Âm nhạc

tạo-quét-thủ tục-của-Apple-Music-QR-code
Mã QR, Tiếp thị mã QR,

Làm cách nào để tạo và quét mã QR cho Apple Music?

Mã QR của Apple Music mở ra nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà tiếp thị và người sáng tạo nội dung tương tác trực tiếp với người nghe thông qua một lần quét đơn giản. Nếu bạn đang quảng cáo album mới, chia sẻ danh sách phát tuyển chọn hoặc tìm cách tăng phạm vi tiếp cận đối tượng của mình, hãy tạo